AXSIO staat voor Innovatie en Kennis delen

AXSIO is aanjager op het gebied van kennis en innovatie voor Gezond Werken-professionals in Noord Nederland. 

Met ons programma Kennis & Innovatie bieden we arbo-, re-integratie- en HRM-professionals samen met onze netwerkpartners een breed aanbod aan deskundigheidsbevordering en daarmee hopen we ze te “binden” aan onze missie en visie.

AXSIO-Kennisbijeenkomsten 2024

Eerdere AXSIO-Kennisbijeenkomsten

Kennis Delen

We zijn blij met innovatieve input van onze ketenpartners en zullen deze kennis ook delen. We zullen ook innovatieve projecten ondersteunen of zelf initiëren. We hopen dat de bedrijven in Noord-Nederland daarvan mee kunnen profiteren.

Innovatie

Innovatie is één van de voornaamste manieren om succesvol te zijn in de veranderende markt.
Bij innovatie denkt men al snel aan technologische of digitale vooruitgang, maar uit cijfers blijkt dat het overgrote deel (77%) van het innovatiesucces het resultaat is van Sociale Innovatie (slimmer, flexibeler en dynamischer werken). Deze Sociale Innovatie kan onder meer worden vormgegeven door een passend personeelsbeleid, zoals op het gebied van verzuimmanagement.
Vele (MKB)ondernemers vinden het lastig om Sociale Innovatie in de praktijk te brengen.
Met ondersteuning van AXSIO kunt u zich als innovatieve ondernemer onderscheiden.

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: