Alcohol, Drugs en Medicijnen op het Werk (ADM)

Onderwerp

Alcohol, Drugs en Medicijnen op het Werk (ADM)

Aanmelden?

 • Geef u voor 8 maart 2024 (scroll verder voor het aanmeldformulier)

Programma-inhoud:

Alcohol-, drugs- en medicijnengebruik op het werk is een gevaar voor de veiligheid en gezondheid. Het ADM-beleid is een redelijk klassiek thema, dat helaas wat onderbelicht dreigt te raken, terwijl 20% van de totale beroepsbevolking problematisch drinkt of gebruikt! 
Misbruik van alcohol, drugs en medicijnen vormt het grootste aandeel in het totale verzuim in Nederland met alleen al 26% door de ziekmelding op de “blauwe maandag”. 

Tijdens deze AXSIO-bijeenkomst vertellen de gastspecialisten hoe groot de impact kan zijn van ADM-problematiek.
U krijgt zowel juridische, praktische als beleids-handvatten aangereikt. 

Onze gast-specialisten zijn: 

Edo van den Hoed - oprichter, trainer en adviseur van ADM-support. 
Ben Kievitsbosch – eigenaar van BENK-advocaten en specialist op het gebied van arbeidsrecht.

 • Zie verder voor profiel

Voor wie is deze bijeenkomst?

Arbo- en Re-integratieprofessionals en werkgevers in Noord Nederland

 • van bedrijfsarts, POB-er, verzekeringsarts UWV, HRM, arbeidsdeskundige, casemanager, hulpverlener, UWV-procesbegeleider, vertrouwenspersoon, vakbond medewerker, jurist, bedrijfsmaatschappelijk werker,HR-specialisten tot re-integratiebegeleider.

Waar?

Forum Groningen 

Wanneer?

Woensdag 13 maart 2024 van 14.30 tot 17.30 uur.

axsio-medprevent-copy.jpgSamen met: 

Deze bijeenkomst is samen met Arbodienst Medprevent georganiseerd.

 • Robert van de Graaf (Directeur Innovatie en Preventie van Medprevent) heeft jarenlange ervaring als verslavingsarts en zal zijn kennis en ervaring ook met u delen tijdens de bijeenkomst.
  Linkedin-profiel Robert van de Graaf

Accreditatie

Voor Bedrijfsartsen geldt de accreditatie van ABSG / NVAB (2 punten). Andere arbo-disciplines kunnen meestal achteraf met een deelnamecertificaat de accreditatie aanvragen bij de desbetreffende branche-organisatie.

Wat kan de bijeenkomst u opleveren?

 • Kennisverdieping dat van waarde is bij de uitvoering van uw werk
 • Concrete handvatten m.b.t. de ADM-advies en begeleiding
 • “Sociale kaart” van ADM-deskundigen
 • Nieuwe HR- en Arbo-netwerkcontacten (kennismaken)

Edo van den Hoed 

Edo is oprichter, trainer en adviseur van ADM-support. De focus van ADM-support ligt op het voorkomen van afhankelijkheidsproblematiek bij werknemers vanuit de optiek van een werkgever. 
Juist op de werkvloer is (h)erkenning van gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen van belang voor zowel werknemers als werkgever. Sinds 2016 adviseert ADM-support bedrijven bij het ontwikkelen of aanpassen van een preventief ADM-beleid op maat. Ze begeleiden de implementatie ervan door het geven van training aan leidinggevenden en voorlichting aan de overige medewerkers. Hun ervaringsdeskundigheid is hierbij van groot belang. 
Het eerder herkennen van vermeend gebruik op de werkvloer voorkomt immers hoge (verzuim)kosten, vele bedrijfsongevallen en draagt bij aan goed werkgeverschap (werknemers een veilige, vitale en verantwoorde werkomgeving bieden). 
Tijdens de bijeenkomst zal Edo zijn kennis er ervaring delen en zijn licht laten schijnen over uw input en vragen.
Linkedin-profiel Edo van den Hoed

Ben Kievitsbosch 

Ben is mede-oprichter van BENK Advocaten uit Groningen. Als advocaat is hij specialist op het gebied van arbeidsrecht en mediation en tevens werkzaam in het ondernemingsrecht.
BENK Advocaten richt zich primair op het bedrijfsleven en heeft o.a. expertise in huis op het gebied van Arbeidsrecht. Daarom kan hij ook vanuit de praktijk de juridische kaders schetsen omtrent kwesties met alcohol, drugs en medicijnen in werksituaties. Heeft u al een interresant juridische casus? Lever die dan vooraf aan via de digitale vragenlijst. Wellicht kan Ben opheldering bieden. 
Linkedin-profiel Ben Kievitsbosch

We ontvangen graag uw input!

De sprekers krijgen min of meer de rol van supervisors en gebruiken daarbij uw input. Zo ontstaat er een inhoudelijke interactie met de gewenste verdieping, concrete handvatten en contacten. We vragen u daarom na uw aaanmelding een digitale vragenlijst in te vullen. 

Diner

Voor de liefhebbers is er aansluitend een diner/buffet.

Kosten 

35,01 euro p.p. (organisatiekosten en catering)

Optioneel: Diner/buffet nadien op eigen kosten

Aanmelden?

 • Geef u voor 8 maart 2024 via het aanmeldformulier hieronder

Contact / Informatie bijeenkomst

Jaap Adamse (AXSIO)
050-2110668 / 06-53732146
JaapAdamse@AXSIO.nl

Achtergrondinformatie: 

Handreiking ADM-beleid Trimbos Instituut

AXSIO-Providerboog of AXSIO-Platform (non profit)

Nu al meer dan 500 aangesloten HR- en ARBO-professionals uit Noord Nederland.
Heb je belangstelling om kosteloos aan te sluiten?
Kijk op de website naar de voorwaarden of neem contact op: info@AXSIO.nl / 050-2110668

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: