050-313 18 78
Info@Axsio.nl
axsio-bg

Beproefd model!

Stel met AXSIO uw eigen verzuimorganisatie samen
Haal de regie naar u toe

Kenmerken AXSIO

 • Beproefd Eigen Regie-model (> 20 jaar ervaring)
 • Systematische, transparante en consequente aanpak
 • Bedrijfsarts naar keuze
 • Axsio-Verzuimprotocol: streng doch rechtvaardig
 • Axsio heeft een waterdicht registratiesysteem (VCP)
 • Wet Poortwachter-proof
 • Structurele ondersteuning door de verzuimspecialist van Axsio
 • Regionaal (Noord-Nederland)
 • Persoonlijk, flexibel, inventief en goed bereikbaar
 • Axsio sluit naadloos aan op de meeste verzuim-verzekeringspakketen
 • Direct opzegbaar als Axsio niet aan uw verwachtingen voldoet

Resultaten AXSIO

 • Eigen Regie: grip op verzuim en re-integratie
 • Forse schadelastbeperking
  • Lager verzuim
  • Minimale kans op loonsancties UWV
  • Minder verzuimkosten
  • Minder re-integratiekosten
 • De-medicalisering – we gaan uit van benutbare mogelijkheden
 • Verzuimpreventie – efficiënt en resultaatgericht

Kosten AXSIO

 • Implementatie-pakket (eenmalig 500 euro)
  • Installatie VCP-software bij uw bedrijf
  • Inclusief 12 uur begeleiding van de verzuim-specialist voor het opstellen van het verzuimprotocol
 • Vervolgens:
  • Abonnement (offerte)
  • of op basis van uurtarief (inclusief gebruik VCP-software)

Samen met de externe verzuim-specialist van Axsio stelt u uw eigen (interne) verzuimorganisatie samen. U bepaalt wat u zelf uitvoert en welke taken u uitbesteedt aan specialisten. De verzuim-specialist helpt bij de implementatie van AXSIO en blijft bij de verzuimaanpak betrokken zolang u wilt.

Steeds meer bedrijven (groot en klein) kiezen er voor om zelf de regie over hun eigen bedrijfsgezondheidszorg te voeren. Tot voor kort was het gebruikelijk om deze taken op het gebied van gezondheidsmanagement volledig uit te besteden aan een arbodienst.
De veranderingen in de Sociale Zekerheid zorgen er voor dat de risico’s voor u als werkgever toenemen. Daarom is het belangrijk dat u grip krijgt op verzuim en re-integratie.
Met Axsio stelt u uw eigen verzuimorganisatie samen en haalt u de regie weer naar u toe.
Het resultaat is minder risico en minder kosten. Het Eigen Regie-model wint daarom steeds meer terrein, vooral bij bedrijven die actief zijn op het gebied van Sociale Innovatie.

 

Marleen Boer
Uw verzuimspecialist

“Met Axsio krijgt u de regie op het hele traject, het biedt volledige transparantie en het gaat uit van benutbare mogelijkheden”

Jaap Adamse
Uw verzuimspecialist

“Sociale Innovatie met uw (ziekte)verzuimmanagement.
Met de huidige wetgeving is dat nu het goede moment”

 

Uw Eigen Regie-model.

Maak een afspraak: 050- 050-313 18 78