Hoe komen we tot een “goede” WIA-procedure?

Thema
Hoe komen we tot een “goede” WIA-procedure?

Met goede wordt bedoeld dat alle betrokkenen zich kunnen vinden in het procesverloop èn de WIA-beoordeling.
De betrokkenen zijn de werknemer (aanvrager), werkgever en UWV.
Dat vraagt om specifieke kennis en bovenal een tijdige en constructieve onderlinge afstemming.
Tijdens deze bijeenkomst kunnen vertegenwoordigers van het UWV, werkgevers en werknemers ervaringen met elkaar delen en wellicht samen tot oplossingen komen voor knelpunten in het WIA-proces.

Zoals:

 • Voorkom onnodige loonsancties
 • No-Riskpolis Ziektewet – waarom gaat dit te vaak en onnodig fout?
 • Voorbereiden en/of begeleiden van werknemer bij gesprekken met UWV
 • WIA-samenwerking tussen bedrijfs- en verzekeringsarts (nu en in de toekomst) 
 • Knelpunten bij de geneeskundige of arbeidsdeskundige toetsingsaspecten
 • Is een WIA-aanvraag voor werknemers vanuit het doelgroepenregister noodzakelijk?
 • De 26 weken-prognose (na WIA-beoordeling) in de praktijk
 • Alle Do’s en de Don’ts m.b.t. de WIA-procedure

Voor wie?
Arbo Professionals en werkgevers in Noord Nederland

 • van bedrijfsarts, verzekeringsarts UWV, HRM, POB-er, arbeidsdeskundige, casemanager, hulpverlener, UWV-procesbegeleider, vertrouwenspersoon, vakbondmedewerker, jurist, bedrijfsmaatschappelijk werker tot re-integratiebegeleider.

Lees verder “verdieping”.

Het programma van de dag
Na aanmelding krijg je halverwege mei het exacte programma met de sprekers toegestuurd. Je krijgt ook vooraf een digitale vragenlijst toegestuurd waarin je je vragen en wenselijke thema’s kenbaar kunt maken.

Waar?
Forum Groningen

Wanneer?
Woensdag 1 juni van 15.00 tot 17.30 uur.

Samen met:
De bijeenkomst is samen met UWV (Noord) georganiseerd.

Doel van de Kennis(maken)bijeenkomst
• Kennis vergaren en delen
• Kennismaken

Diner
Voor de liefhebbers is er aansluitend een diner in het Forum-restaurant “NOK”

Kosten
• 35 euro p.p. (organisatiekosten en catering)
• Optioneel: Diner nadien op eigen kosten 

Aantal deelnemers
30 personen

Verdieping
We gaan er vanuit dat de deelnemers vooraf voldoende basiskennis hebben.
Dat wil zeggen:
• Je kent de richtlijnen uit de Werkwijzer Poortwachter
• Je hebt ervaring met het aanvragen van een WIA-beoordeling
Deze kennisbijeenkomst is dan ook een verdieping van het thema.
Zie ook verder “Achtergrondinformatie en interessante links”

Wat kan de bijeenkomst jou opleveren?
• Kennisverdieping dat van waarde is in de uitvoering van uw werk
• Concrete handvatten m.b.t. WIA-aanvraag
• “Sociale kaart” van WIA-deskundigen
Nieuwe Arbo-netwerkcontacten (kennismaken)

AXSIO-Kennisbijeenkomsten 2022
23 maart Psychosociale Arbeidsbelasting
1 juni Een goede WIA-aanvraag
14 september Re-integratie na Long Covid
16 november Arbo Innovatie

Accreditatie
Er is accreditatie voor bedrijfsartsen van 2 punten toegekend door ABSG / NVAB. 
Andere arbo-disciplines kunnen meestal achteraf accreditatie aanvragen bij de desbetreffende branche-organisatie.

Contactpersonen UWV
Roosmarie Beets en Kees Benus

Contact / Informatie bijeenkomst
Jaap Adamse (AXSIO)
06-53732146
JaapAdamse@AXSIO.nl

Aanmelden?
• Geef je voor 16 mei op via de website van AXSIO
• Wacht niet te lang – 30 personen is het maximum

Achtergrondinformatie
Wellicht is de Wet Verbetering Poortwachter wel één van de meest concrete regelgeving in Nederland. De Werkwijzer Poortwachter biedt ook voldoende richtlijnen voor alle betrokkenen. Een WIA-beoordeling kan altijd teleurstelling met zich meebrengen, maar het is jammer als dit voorkomt uit knelpunten in het proces. Die knelpunten kunnen voortkomen uit onvoldoende kennis, maar bijvoorbeeld ook vanuit onbegrip en verkeerde verwachtingsmanagement.

Uit de praktijk kennen we o.a. de volgende voorbeelden:

 • Onduidelijkheid over Actueel Oordeel van de bedrijfsarts?
 • Onbegrip over Interpreteren van medische informatie
 • Ontbreken van relevante medische informatie
 • Onvoldoende informatie in het re-integratiedossier
 • Onvrede over de 26-weken prognose
 • Werknemer is onvoldoende voorbereid voor het gesprek met het UWV
 • Ontslagaanvraag (langdurig arbeidsongeschiktheid) wordt afgewezen
 • Afwijzing van compensatie transitievergoeding
 • In dienst blijven met een WIA-status, hoe zit het dan met de norisk?
 • Wie is in het kader van WvP verantwoordelijk voor de werknemers vanuit de Banenafspraken?
 • ………………… enz. enz.

Met deze kennisbijeenkomst willen we deze knelpunten bespreken en wellicht tot afspraken en gezamenlijke oplossingen komen. 

Interessante links

 werkwijzer-poortwachter
No-riskpolis
Compensatie Transitievergoeding

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: