Re-integratie en Long COVID

Thema
Re-integratie en Long COVID

Bas Sorgdrager is als docent en bedrijfsarts o.a. werkzaam voor het UMCG (Beatrixoord) en de Polikliniek Mens en Arbeid in Amsterdam. Met zijn team heeft hij bijna dagelijks te maken met belemmerende en bevorderende factoren in de arbeidsrevalidatie van Long COVID-patiënten. Tijdens de kennisbijeenkomst zal hij zijn kennis en ervaringen met u delen. Hij zal tevens toelichten òf en waarom de Richtlijnen Chronisch Zieken en Werk van toepassing zijn m.b.t. Long COVID.

Vervolgens zal Erik Schuurman, consultant Werk & Gezondheid, u meenemen in de volgende vraagstukken:

 • In hoeverre zijn de aanhoudende lichamelijk klachten (ALK) ook een gevolg van een forse biopsychosociale ontregeling? 
 • Zijn Long COVID-klachten vergelijkbaar met andere ALK zoals fibromyalgie, chronische vermoeidheid of chronische klachten na een whiplashongeval? 
 • Wat is de invloed van operante en klassieke conditionering op gedragsvorming rondom het ontwikkelen van Long COVID?
 • In hoeverre is het helpend om het te gaan hebben over Aanhoudende Lichamelijk Klachten in plaats van Somatisch Onvoldoende Verklaarbare Klachten (SOLK)?
 • ‘Het gelaagde brein’/’zicht op overleven’: hoe spelen overlevingsreacties en patronen een rol bij uitblijvend herstel? Welke rol speelt communicatie hierin? 
 • Van Drama naar Groei: Behandelen of coachen? 
 • “Overdracht en tegenoverdracht” binnen de behandelrelatie. Hoe werkt dat?

Voor wie?
Arbo- en Re-integratie-professionals en werkgevers in Noord Nederland

 • van bedrijfsarts, verzekeringsarts UWV, HRM, POB-er, arbeidsdeskundige, casemanager, hulpverlener, vertrouwenspersoon, vakbondmedewerker, jurist, bedrijfsmaatschappelijk werker tot re-integratiebegeleider

Lees verder “verdieping”.

Waar?
Forum Groningen

Wanneer?
Woensdag 14 september van 15.00 tot 17.30 uur.

Quintus Five.pngSamen met:

 • Quintus Five

Doel van de Kennis(maken)bijeenkomst

 • Kennis vergaren en delen
 • Kennismaken

Diner
Voor de liefhebbers is er aansluitend een diner in het Forum-restaurant “NOK”

Kosten

 • 35 euro p.p. (organisatiekosten en catering)
 • Optioneel: Diner nadien op eigen kosten

Aantal deelnemers
30 personen

Verdieping
We gaan er vanuit dat de deelnemers vooraf voldoende basiskennis hebben. 
Dat wil zeggen:

 • Je kent de oorzaken en symptomen van Long COVID
 • Je kent de richtlijnen

Deze kennisbijeenkomst is dan ook een verdieping van het thema. 

Zie ook verder “Achtergrondinformatie en interessante links”

Wat kan de bijeenkomst jou opleveren?

 • Inzicht in de Long COVID problematiek in werksituaties
 • Kennisverdieping dat van waarde is in de uitvoering van uw werk
 • Concrete handvatten m.b.t. Re-integratie en Long COVID
 • “Sociale kaart” van Long COVID-deskundigen
 • Nieuwe Arbo-en Re-integratie-netwerkcontacten (kennismaken)

AXSIO-Kennisbijeenkomsten 2022
23 maart Psychosociale Arbeidsbelasting 
1 juni Een goede WIA-aanvraag” 
14 september Re-integratie en Long COVID
16 november Arbo Innovatie

Accreditatie
Voor Bedrijfsartsen geldt de accreditatie van ABSG / NVAB (2 punten). 
Andere arbo-disciplines kunnen meestal achteraf accreditatie aanvragen bij de desbetreffende branche-organisatie.

Opgeven?

 • Geef je voor 1 september op via de website van AXSIO
 • Wacht niet te lang – 30 personen is het maximum

Achtergrondinformatie
Long COVID is een probleem dat op allerlei momenten de media haalt en daarmee flink onder de aandacht staat. Alles lijkt erop dat dit ook in de komende maanden en misschien zelfs wel jaren, gaat leiden tot flinke maatschappelijke gevolgen. Wat weten we van Long Covid en in hoeverre is wat we weten helpend voor een adequate re-integratie-aanpak van dit probleem?

Duidelijk is dat Long Covid een grote impact kan hebben op mensen, zowel biomedisch, als psychosociaal. We zien echter ook dat er een oververtegenwoordiging is van long covid bij beroepsbeoefenaren in de (geestelijke) gezondheidszorg en veel minder in andere sectoren. Is dat alleen maar een gevolg van het feit dat Covid flink heeft toegeslagen binnen de  zorg zelf of spelen hier ook ander factoren?

Met deze kennisbijeenkomst willen we meer inzicht verschaffen, mogelijke knelpunten te bespreken en wellicht tot afspraken en gezamenlijke oplossingen te komen.

Interessante links
Richtlijnen Chronisch Zieken en Werk
Werkwijzer Poortwachter

Contact/Informatie:

Jaap Adamse (AXSIO)
06-53732146
JaapAdamse@AXSIO.nl

We zitten vol; opgeven is niet meer mogelijk.

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: