050-211 06 68

Wie zijn wij

Wie zijn wij

Zoals eerder genoemd, bestaat AXSIO al meer dan twintig jaar. Wij zijn ervaren verzuimspecialisten en werken nauw samen met Noordelijke profesionale kerndeskundigen.

Op dit moment bestaat het AXSIO-team uit het onderstaande kwartet.

 

Marleen Boer
Verzuimspecialist

“Met AXSIO krijgt u de regie op het hele traject, het biedt volledige transparantie en het gaat uit van benutbare mogelijkheden”

MarleenBoer@AXSIO.nl — 06-51888801

 

Nancy Bootsman
Bedrijfsarts

“Zelf management in gezondheidsbeleid, met professionele ondersteuning op maat”

 

 

 

Els Reinders
Bedrijfsarts

“Met AXSIO kom jij weer in je kracht”

 

Jaap Adamse
Verzuimspecialist

“Sociale Innovatie met uw (ziekte)verzuimmanagement.
Met de huidige wetgeving is dat nu het goede moment”
JaapAdamse@AXSIO.nl — 06-53732146

 

 

De AXSIO-bedrijfsarts
De bedrijfsarts is een belangrijke spil binnen uw verzuimorganisatie.
Bedrijfsartsen die met AXSIO samenwerken, omarmen de “maatwerkregeling” en hebben daar veel ervaring mee. Zij denken met de organisatie mee, zijn pro-actief, toegankelijk en goed bereikbaar. Ze zijn op de hoogte van het werkproces en de cultuur van uw bedrijf. Naast het beoordelen van de arbeidsgeschiktheid van uw werknemers, kunnen en willen ze ook waardevolle organisatieadviezen geven op het gebied van uw gezondheidsmanagement.

AXSIO is tevens aanjager op het gebied van kennis en innovatie voor Gezond Werken-professionals in Noord Nederland. De bijdrage van de bedrijfsartsen is daarbij essentieel.

De AXSIO-verzuimspecialist
De werkwijze van AXSIO onderscheidt zich o.a. door de inzet van uw eigen (vaste) AXSIO-verzuimspecialist.
U stelt uw eigen interne verzuimorganisatie samen waarbij u zelf bepaalt wat u zelf uitvoert en welke taken u uitbesteedt aan externe specialisten. De verzuimspecialist kan u daarbij helpem.
Welke taken kunt u de verzuimspecialist van AXSIO zoal toebedelen?

  • Adviseren bij het samenstellen van uw verzuimorganisatie (intern verzuimbureau)
  • Ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid en methodiek
  • Trainen en begeleiden van uw eigen (interne) verzuimmedewerker(s)
  • Opstellen van uw verzuimprotocol
  • Inrichten of optimaliseren van het registratiesysteem
  • Voeren van gesprekken met uw zieke medewerkers (“vreemde ogen dwingen”)
  • Casemanagement WVP
  • Adviseren op het gebied van Gezond Werken
  • Adviseren en bemiddelen m.b.t. providerboog/externe partijen (zoals arbeidsdeskundige, re-integratiebedrijf, verzuimverzekeraar, UWV, verzuimpreventie)

 
De goede bereikbaarheid en de korte communicatielijnen met uw vaste verzuimspecialist van AXSIO garanderen een constructieve samenwerking. De afspraken hieromtrent (taken, verantwoordelijkheden en kosten) worden vastgelegd in het basiscontract.

AXSIO-historie
AXSIO is ontstaan in 2003 en kent zijn oorsprong als verzuim-onderdeel van Medity Medische Diensten. Marleen Boer zwaaide daar jarenlang de scepter.

Marleen werkte vanuit Medity nauw samen met de zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen Els Reinders en Nancy Bootsman. In 2014 is Jaap Adamse namens zijn re-integratiebedrijf Meneer Regezma het AXSIO-team komen versterken.

In 2020 is AXSIO verzelfstandigd en vormen Marleen, Els, Nancy en Jaap het kernteam van AXSIO.