050-313 18 78
Info@Axsio.nl

Wie zijn wij

Wie zijn wij

Axsio verzuimaanpak wordt u aangeboden door Medity Medische Diensten en Meneer Regezma.
Medity biedt al meer dan 20 jaar (bedrijfs-)gezondheidsdiensten aan voor bedrijven.
Meneer Regezma biedt diensten aan op het gebied van re-integratie- en gezondheidsmanagement.
Uw Axsio verzuimspecialist zal dus van Medity of van Meneer Regezma komen.

Zoals eerder genoemd, bestaat Axsio al meer dan twintig jaar. Wij zijn geen arbodienst en bieden alleen het Eigen Regie-model. Daarom kunnen we ons met recht onafhankelijke verzuimspecialisten noemen.

 

Marleen Boer
Uw verzuimspecialist

“Met Axsio krijgt u de regie op het hele traject, het biedt volledige transparantie en het gaat uit van benutbare mogelijkheden”

 

MarleenBoer@Axsio.nl — 06-518 222 01
tevens directeur Medity Medische Diensten

Jaap Adamse
Uw verzuimspecialist

“Sociale Innovatie met uw (ziekte)verzuimmanagement.
Met de huidige wetgeving is dat nu het goede moment”

 

 

JaapAdamse@Axsio.nl — 06-53732146
tevens directeur Meneer Regezma

De verzuimspecialist van Axsio
U stelt uw eigen interne verzuimorganisatie samen waarbij u zelf bepaalt wat u zelf uitvoert en welke taken u uitbesteedt aan externe specialisten. De Axsio verzuimspecialist helpt bij de implementatie van Axsio. De eerste 12 uur ondersteuning zitten in het implementatiepakket.
Na de implementatie van Axsio blijft de verzuimspecialist bij uw bedrijf betrokken zolang en wanneer u wilt. Daar worden heldere afspraken over gemaakt en contractueel vastgelegd.
Welke taken kunt u de verzuimspecialist van Axsio zoal toebedelen?

  • Adviseren bij het samenstellen van uw verzuimorganisatie (intern verzuimbureau)
  • Opstellen van uw verzuimprotocol
  • Beheren van het registratiesysteem (VCP)
  • Voeren van verzuimgesprekken met uw medewerkers (“vreemde ogen dwingen”)
  • Trainen en begeleiden van uw eigen (interne) verzuimmedewerker(s)
  • Casemanagement WVP
  • Verzuimcontrole
  • Adviseren en bemiddelen m.b.t. externe partijen (zoals arbeidsdeskundige, re-integratiebedrijf, verzuimverzekeraar, UWV, verzuimpreventie)

 

De goede bereikbaarheid en de korte communicatielijnen met uw vaste verzuimspecialist van Axsio garanderen een constructieve samenwerking.
De onafhankelijke positie van de verzuimspecialist waarborgt de privacy van de werknemer enerzijds, en anderzijds een pro-actieve aansturing van alle betrokken partijen (werknemer, leidinggevenden, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige etc.)