050-211 06 68

Samen met

Samen met

Op dit moment werken wij voor grote opdrachtgevers in Noord-Nederland en minder grote MKB-bedrijven.
Deze bedrijven hebben bewust gekozen voor de “maatwerkregeling” en uit de cijfers blijkt dat er steeds meer bedrijven kiezen voor deze vorm van gezondheidsmanagement. Bedrijven willen door het voeren van eigen regie, meer grip krijgen op verzuim en gezond werken.
Ook de verzekeringsmaatschappijen omarmen deze vorm, op voorwaarde dat er wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorwaarden. AXSIO voldoet aan die voorwaarden.

AXSIO-providerboog
De klassieke arbodienst werkt voornamelijk volgens de “vangnetregeling” en met eigen en/of vaste kerndeskundigen. Daar kiezen wij niet voor en onze opdrachtgevers ook niet.
AXSIO heeft een groot netwerk van professionals opgebouwd en per bedrijf en per situatie benaderen we de juiste mensen (van arbeidsdeskundige, arbeidshygiëne, psycholoog, veiligheidskundige, re-integratiecoach tot vertrouwenspersoon).

Met ons programma Kennis & Innovatie bieden we kerndeskundigen een breed aanbod aan deskundigheidsbevordering (zoals opleidingen, trainingen, informatiebijeenkomsten, intervisie) en daarmee hopen we ze te “binden” aan onze missie en visie. We hopen dat de bedrijven in Noord-Nederland daarvan mee kunnen profiteren.