050-211 06 68

Innovatie

Innovatie

Innovatie is één van de voornaamste manieren om succesvol te zijn in de veranderende markt.
Bij innovatie denkt men al snel aan technologische of digitale vooruitgang, maar uit cijfers blijkt dat het overgrote deel (77%) van het innovatiesucces het resultaat is van Sociale Innovatie (slimmer, flexibeler en dynamischer werken). Deze Sociale Innovatie kan onder meer worden vormgegeven door een passend personeelsbeleid, zoals op het gebied van verzuimmanagement.
Vele (MKB)ondernemers vinden het lastig om Sociale Innovatie in de praktijk te brengen.
Met de AXSIO Eigen Regie-model kunt u zich als innovatieve ondernemer onderscheiden.

Wat is “het geheim” van de AXSIO?
Met Axsio bent u als werkgever eigen baas over het verzuim, iedere dag, 365 dagen per jaar.
Het is een totaalpakket, dat op locatie wordt geïmplementeerd.
Uw eigen verzuimbureau is dankzij AXSIO kundig, effectief en pro-actief. Leidinggevenden binnen uw organisatie hebben een minimale verzuim-administratie en toch een maximale registratie.

Het uitgangspunt van AXSIO Verzuimaanpak is dat een zieke medewerker vanaf de eerste ziektedag recht heeft op, maar ook gebaat is bij een actieve begeleiding. De praktijk leert dat binnen de reguliere arbodienstverlening (arbodiensten) deze begeleiding niet altijd mogelijk is.
De flexibiliteit en bereikbaarheid is vaak een beperkende factor en het verzuimprotocol van de arbodienst is veelal leidend. Met uw eigen interne verzuimbureau heeft u als werkgever alles zelf in de hand. Het AXSIO-systeem zorgt er voor dat alles op de juiste wijze wordt geregistreerd en geanalyseerd, conform de eisen van Wet Verbetering Poortwachter.

De onafhankelijke positie van de verzuimspecialist van AXSIO waarborgt de privacy van de werknemer enerzijds, en anderzijds een pro-actieve aansturing van alle betrokken partijen (werknemer, leidinggevende, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige etc.)

Uw innovatie-resultaten met AXSIO:

 • Eigen Regie: grip op verzuim en re-integratie
 • Forse schadelastbeperking
  • Lager verzuim
  • Minimale kans op loonsancties UWV
  • Minder verzuimkosten
  • Minder re-integratiekosten
 • De-medicalisering – uitgaan van benutbare mogelijkheden
 • Verandering in het verzuim-gedrag van medewerkers
 • Vergroten van wederzijdse betrokkenheid
 • Verzuimpreventie – efficiënt en resultaatgericht