050-313 18 78
Info@Axsio.nl

Alles over Axsio

Alles over Axsio

Voor wie?

Voor Noordelijke bedrijven (van 30 tot > 500 medewerkers) die er naar streven om het gebruik van externe partijen tot het minimum te beperken als het gaat om verzuimmanagement.
U wilt het als werkgever zelf doen, maar wel op een verantwoorde wijze.

Uw eigen Verzuimorganisatie

Sinds 2006 is het wettelijk niet meer verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst.
Stel met Axsio uw eigen verzuimorganisatie samen. U bepaalt wat uw bedrijf zelf uitvoert en welke taken u uitbesteedt aan externe specialisten.

Beproefd Eigen Regie-model

Het Eigen Regie-model van Axsio bestaat al meer dan twintig jaar. Er zijn grote (> 400 medewerkers) en kleine bedrijven (5 medewerkers) die gebruik maken van het systeem. Zij staan aan het roer van hun eigen verzuimorganisaties en zijn daar nog steeds zeer tevreden mee (zie ook referenties).
Er heeft bij deze bedrijven een aantoonbare verandering plaatsgevonden in het verzuim-gedrag en de wederzijdse betrokkenheid is vergroot. De werkgever kent immers zijn werknemer het beste en is daardoor beter in staat om inventief, preventief of pro-actief op te treden bij verzuim.

Axsio-Verzuimprotocol

In een “verzuimprotocol” staan de gedragsregels die u en uw werknemer in acht moet nemen tijdens ziekte; “wie doet wat bij verzuim”?
Hoe sneller de re-integratie begint, des te sneller een zieke werknemer weer aan de slag kan.
Het Axsio-verzuimprotocol is gebaseerd op 20 jaar ervaring. Wij stellen samen met u een eigen en passend verzuimprotocol samen.

Registratiesysteem (VCP)

Axsio heeft een gebruiksvriendelijk en waterdicht registratiesysteem (Verzuim Coördinatie Programma). Het bestaat uit een softwarepakket, formulierenset, standaard brieven en protocollen.
In het systeem is de methodiek opgesloten, zodat elke verzuimorganisatie er mee uit de voeten kan.
Uw intern verzuimbureau krijgt het VCP-systeem van Axsio in bruikleen.
Het softwareprogramma wordt op uw bedrijf geïnstalleerd (stand alone). De kracht van het systeem is dat het volledig gericht is op verzuimmanagement. Het werkt dus naast een eventueel HRM-systeem.

Systematische, transparante en consequente aanpak

Het Axsio-Verzuimprotocol in combinatie met het registratiesysteem (VCP) garandeert een duidelijke en effectieve verzuimaanpak. U stelt uw eigen verzuimorganisatie en een passend verzuimprotocol samen. De verzuim-specialist van Axsio kan u daarbij adviseren.
De verzuim-aanpak moet vooraf voor iedereen helder zijn, waarbij we tevens uitgaan van het motto; gelijke monniken gelijke kappen. Uiteraard voldoet het systeem volledig aan de voorwaarden van Wet Verbetering Poortwachter. Leidinggevenden binnen uw organisatie hebben een minimale verzuim-administratie en toch een maximale registratie.

Bedrijfsarts naar keuze

Sinds de invoering van Wet Verbetering Poortwachter (2006) is het niet meer verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst. U bent wel verplicht om samen te werken met een geregistreerde bedrijfsarts. Binnen uw gezondheidsmanagement is een goede samenwerking met bedrijfsarts een bepalende factor. Indien u ontevreden bent of nog geen bedrijfsarts heeft, gaan wij op zoek naar een arts die aan uw profiel voldoet. We hebben een groot netwerk van geregistreerde bedrijfsartsen. We zorgen tevens dat de samenwerkingsafspraken met de bedrijfsarts(en) passen binnen uw verzuimprotocol.

De verzuimspecialist van Axsio

U stelt uw eigen interne verzuimorganisatie samen waarbij u zelf bepaalt wat u zelf uitvoert en welke taken u uitbesteedt aan externe specialisten. De Axsio verzuimspecialist helpt bij de implementatie van Axsio. De eerste 12 uur ondersteuning zitten in het implementatiepakket.
Na de implementatie van Axsio blijft de verzuimspecialist bij uw bedrijf betrokken zolang en wanneer u wilt. Daar worden heldere afspraken over gemaakt en contractueel vastgelegd.
Welke taken kunt u de verzuimspecialist van Axsio zoal toebedelen?

 • Adviseren bij het samenstellen van uw verzuimorganisatie (intern verzuimbureau)
 • Opstellen van uw verzuimprotocol
 • Beheren van het registratiesysteem (VCP)
 • Voeren van verzuimgesprekken met uw medewerkers (“vreemde ogen dwingen”)
 • Trainen en begeleiden van uw eigen (interne) verzuimmedewerker(s)
 • Casemanagement WVP
 • Verzuimcontrole
 • Adviseren en bemiddelen m.b.t. externe partijen (zoals arbeidsdeskundige, re-integratiebedrijf, verzuimverzekeraar, UWV, verzuimpreventie)

De goede bereikbaarheid en de korte communicatielijnen met uw vaste verzuimspecialist van Axsio garanderen een constructieve samenwerking.
De onafhankelijke positie van de verzuimspecialist waarborgt de privacy van de werknemer enerzijds, en anderzijds een pro-actieve aansturing van alle betrokken partijen (werknemer, leidinggevenden, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige etc.)

De-medicalisering

Verzuim tè snel en tè veel in de medische context plaatsen, kan leiden tot een langdurig afwezigheid van medewerkers. Veel verzuim blijkt niet medisch te zijn. Allerlei factoren kunnen gezondheidsklachten beïnvloeden zoals: privé-omstandigheden, arbeidsomstandigheden, persoonlijkheid, werkhouding, opvattingen van behandelaars, etc.
De-medicalisering houdt in dat er met de medewerker, in plaats van ziekte, over benutbare mogelijkheden tot werk wordt gesproken, ongeacht de (medische) klachten.
Met het Eigen Regie-model heeft u meer invloed op het verzuim-gedrag. U kent immers uw werknemer het beste en daardoor bent u in staat om inventief, preventief of pro-actief op te treden bij verzuim.

Verzuimpreventie

Dankzij het Axsio-registratiesysteem (VCP) kunt u tijdig en nauwkeurig signaleren waar en hoeveel risico uw bedrijf loopt op verzuim. Op basis van feitelijke gegevens kunt u gerichte preventieve maatregelen nemen. Dat kan variëren van een eenvoudige werkplekaanpassing tot een uitgebreid vitaliteits-programma voor het hele bedrijf. Met deze efficiënte en resultaatgerichte aanpak, kunt u kosten besparen.

Kosten

Het implementatie-pakket kost u eenmalig 500 euro.
Daarvoor installeren we het VCP-software bij uw bedrijf en krijgt u 12 uur begeleiding van de externe verzuim-specialist van Axsio, bijvoorbeeld voor de volgende diensten:

 • samenstellen van uw eigen verzuimorganisatie
 • het opstellen van uw eigen verzuimprotocol
 • het op maat maken en beheren van het registratiesysteem
 • het begeleiden van uw verzuim-verantwoordelijke medewerker(s)

Na de implementatie worden er op basis van de samenstelling van uw verzuimorganisatie, afspraken gemaakt over de inzet van de verzuimspecialist van Axsio.
Vervolgens wordt er een offerte opgesteld. U kunt kiezen voor een abonnement (op maat), maar u kunt de verzuimspecialist ook op uurbasis inhuren (inclusief gebruik VCP-systeem).
De bedrijfsarts en andere externe specialisten worden per consult ingehuurd.
Over het algemeen zorgt de werkgever zelf voor de administratieve ondersteuning, werkplek, spreekkamer en kantoorbenodigdheden.

Geen opzegtermijn

Er geldt geen opzegtermijn. Als Axsio niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u zonder kosten elk moment van het systeem af.

Verzuimverzekering

Axsio sluit naadloos aan bij de meeste verzuim-verzekeringspakketen. Betrek uw zorgverzekeraar vroegtijdig bij uw plannen. Zij hebben er alle belang bij dat u uw verzuimmanagement wilt optimaliseren, maar zijn wellicht nog niet helemaal voorbereid op uw keuze voor een innovatieve Eigen Regie-model.

Medity / Meneer Regezma

Axsio verzuimaanpak wordt u aangeboden door Medity Medische Diensten en Meneer Regezma.
Medity biedt al meer dan 20 jaar (bedrijfs-)gezondheidsdiensten aan voor bedrijven.
Meneer Regezma biedt diensten aan op het gebied van re-integratie- en gezondheidsmanagement.
Uw Axsio verzuimspecialist zal dus van Medity of van Meneer Regezma komen.

Zoals eerder genoemd, bestaat Axsio al meer dan twintig jaar. Wij zijn geen arbodienst en bieden alleen het Eigen Regie-model. Daarom kunnen we ons met recht onafhankelijke verzuimspecialisten noemen.

Axsio, de onbetwiste waarheid

De naam Axsio is afgeleid van de therm Axioma: “Niet bewezen maar als grondslag aanvaarde stelling” of “Onbetwistbare waarheid”. Dat associëren we met de systematische, transparante en consequente verzuimaanpak van Axsio.