050-211 06 68

Alles over AXSIO

Alles over AXSIO

Meer dan een arbodienst

Om misverstanden te voorkomen: AXSIO is dus geen arbodienst maar een maatwerkdienstverlener en dat zijn we al meer dan 20 jaar.
Wij ondersteunen grote en kleine bedrijven in Noord-Nederland die volgens de “maatwerkregeling” hun organisatie hebben ingericht (of gaan inrichten).
Daarnaast willen we een bijdrage leveren om zowel bedrijven als professionals in Noord-Nederland op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen. Dat geven we o.a. vorm met ons programma op het gebied van Kennis&Innovatie en de AXSIO-Bedrijvendokter.

Voor wie?

Voor Noordelijke bedrijven (van 5 tot > 500 medewerkers) die Gezond Werken belangrijk vinden of belangrijker willen maken.

Uw eigen Verzuimorganisatie

Kiest u voor de maatwerkregeling dan stelt u uw eigen verzuimorganisatie samen. Dat betekent dat u zelf uw bedrijfsarts contracteert. Daarnaast bepaalt u zelf wie de casemanager is voor uw medewerkers en wanneer en welke kerndeskundigen u gaat inschakelen.
AXSIO ondersteunt u bij het organiseren van uw verzuimorganisatie, zowel beleidsmatig als operationeel.

Maakt u gebruik van de vangnetregeling, dan kan AXSIO u ondersteunen bij het optimaliseren van uw verzuimorganisatie (zie AXSIO-de bedrijvendokter).

Visie & Missie

AXSIO is een zgn. “maatwerkdienstverlener” en dat zijn we al meer dan 20 jaar.
Wij ondersteunen grote en kleine bedrijven in Noord-Nederland die volgens de “maatwerkregeling” hun organisatie hebben ingericht.
Bedrijven die zelf de regie nemen op het gebied van Gezond Werken, kunnen in onze overtuiging goede resultaten behalen met verzuimbeheersing, duurzame inzetbaarheid, productiviteit en werkplezier.
AXSIO draagt daaraan bij met persoonlijke en deskundige dienstverlening op maat en is tevens aanjager op het gebied van kennis en innovatie voor Gezond Werken-professionals.
Kwaliteit, transparantie, bereikbaarheid, heldere communicatie en kennisdelen staan bij ons hoog in het vaandel.

Onder Gezond Werken verstaan we bijvoorbeeld:

 • Dat de medewerkers gezond zijn en blijven
 • Dat de medewerkers in een passende functie met plezier werken
 • Dat de medewerkers duurzaam inzetbaar zijn


AXSIO-Visie

Onze overtuiging is dat een werkgever, samen met de medewerkers, zelf het beste kan zorgen dat er Gezond Gewerkt wordt binnen het bedrijf. Dat vraagt om “eigen regie”, met passende ondersteuning van goed opgeleide professionals. AXSIO wil een bijdrage leveren om zowel de bedrijven als de professionals in Noord-Nederland op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen.

AXSIO – bedrijvendokter

Vanuit onze AXSIO-missie om Noordelijke bedrijven te ondersteunen bij het optimaliseren van hun Gezondheidsmanagement, bieden we tegen een gereduceerd tarief de AXSIO-Bedrijvendokter.

De “AXSIO-bedrijvendokter” is een onderzoeksteam, bestaande uit een bedrijfsarts en een verzuim-specialist.
Op basis van de onderzoeksvragen, onderzoeken zij uw organisatie en bieden een onafhankelijk advies.

Vragen als:

 • Hoe staat het er voor met het Gezondheidsmanagement van mijn bedrijf?
 • Welke verbeteringen zijn mogelijk binnen onze verzuimorganisatie?
 • Hoe kunnen we de samenwerking met mijn huidige arbodienst(verlener) verbeteren?
 • Hoe kunnen we “duurzame inzetbaarheid” borgen binnen ons bedrijf?


Onze aanpak:

 • Vaststellen onderzoeksvragen bedrijf
 • Inventariseren en verzamelen van bestaande informatie
 • Interview met keyplayers (zoals met HR-directeur, verzuimcoördinatoren en bedrijfsarts)
 • Opleveren adviesrapport met een concreet Plan van Aanpak.


Tijdsduur:

4 weken (minimaal 15 uur onderzoek tijd)

Kosten:
Tussen de 500 en 1500 euro.
Lumpsum op basis van aantal medewerkers en vraagstelling (offerte volgt na een vrijblijvend kennismakingsgesprek).

Follow-up
Indien wenselijk, kan AXSIO ook een tijdelijke rol spelen bij de uitvoering van het advies.
(zoals: produktontwikkeling, verzuimbegeleiding, projectmanagement, training, inter- of supervisie.

Wij zoeken:

 • Belangstellende bedrijven in Noord Nederland
 • Innovatieve en ondernemende bedrijfsartsen die de onderzoeksteams komen versterken


Belangstelling?

Stuur een mail of neem telefonisch contact op voor meer informatie

AXSIO-Verzuimprotocol

In een “verzuimprotocol” staan o.a. de gedragsregels die u en uw werknemer in acht moet nemen tijdens ziekte; “wie doet wat bij verzuim”?
Het AXSIO-verzuimprotocol is gebaseerd op 20 jaar ervaring. Wij stellen samen met u een eigen en passend verzuimprotocol samen.

Registratiesysteem

Een registratiesysteem is voor elke verzuimorganisatie een noodzaak. Het systeem moet wel goed ingericht zijn. Vervolgens moet het op de juiste manier gevuld worden en de output geïnterpreteerd worden. Wij kunnen met alle gangbare systemen werken en u ondersteunen bij het optimale gebruik.

Bedrijfsarts naar keuze

U kunt kiezen voor de bedrijfsartsen die zijn verbonden aan AXSIO, maar u mag ook zelf een bedrijfsarts aandragen. Onze enige voorwaarde is dat we goed met elkaar kunnen samenwerken en voldoende op één lijn zitten met betrekking tot visie en methodiek.

AXSIO-Verzuimspecialist

De werkwijze van AXSIO onderscheidt zich o.a. door de inzet van uw eigen (vaste) AXSIO-verzuimspecialist.
U stelt uw eigen interne verzuimorganisatie samen waarbij u zelf bepaalt wat u zelf uitvoert en welke taken u uitbesteedt aan externe specialisten. De verzuimspecialist kan u daarbij helpem.
Welke taken kunt u de verzuimspecialist van AXSIO zoal toebedelen?

 • Adviseren bij het samenstellen van uw verzuimorganisatie (intern verzuimbureau)
 • Ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid en methodiek
 • Trainen en begeleiden van uw eigen (interne) verzuimmedewerker(s)
 • Opstellen van uw verzuimprotocol
 • Inrichten of optimaliseren van het registratiesysteem
 • Voeren van gesprekken met uw zieke medewerkers (“vreemde ogen dwingen”)
 • Casemanagement WVP
 • Adviseren op het gebied van Gezond Werken
 • Adviseren en bemiddelen m.b.t. providerboog/externe partijen (zoals arbeidsdeskundige, re-integratiebedrijf, verzuimverzekeraar, UWV, verzuimpreventie)

De goede bereikbaarheid en de korte communicatielijnen met uw vaste verzuimspecialist van AXSIO garanderen een constructieve samenwerking. De afspraken hieromtrent (taken, verantwoordelijkheden en kosten) worden vastgelegd in het basiscontract.

De-medicalisering

Verzuim tè snel en tè veel in de medische context plaatsen, kan leiden tot een langdurig afwezigheid van medewerkers. Veel verzuim blijkt niet medisch te zijn. Allerlei factoren kunnen gezondheidsklachten beïnvloeden zoals: privé-omstandigheden, arbeidsomstandigheden, persoonlijkheid, werkhouding, opvattingen van behandelaars, etc.
De-medicalisering houdt in dat er met de medewerker, in plaats van ziekte, over benutbare mogelijkheden tot werk wordt gesproken, ongeacht de (medische) klachten.
Met de Maatwerkregeling heeft u meer invloed op het verzuim-gedrag. U kent immers uw werknemer het beste en daardoor bent u in staat om inventief, preventief of pro-actief op te treden bij verzuim.

Verzuimpreventie

Voorkomen is beter dan genezen. Het voorkomen van verzuim kan door een goede, gezonde werksfeer te creëren waarin problemen en zorgen gemeld en besproken kunnen worden. Uw verzuimorganisatie moet dus in alle opzichten toegankelijk zijn. Een tweede remedie voor het voorkomen van verzuim is door de werkelijke oorzaken van verzuim te achterhalen en daar ook gerichte acties op te zetten. AXSIO kan u ondersteunen om deze preventie in beleid en concrete acties vorm te geven.

Duurzame Inzetbaarheid

Uw werknemer is duurzaam inzetbaar als hij/zij tot aan de pensioengerechtigde leeftijd op productieve wijze actief is binnen uw bedrijf (of eventueel bij een ander bedrijf).
Het is sociaal en financieel noodzakelijk om uw personeel duurzaam inzetbaar te houden.
AXSIO kan u ondersteunen om het thema Duurzame Inzetbaarheid in beleid en concrete acties
vorm te geven.

ARBO-Basiscontract

Ook met de maatwerkregeling is een Arbobasiscontract wettelijk verplicht. De afspraken die zijn vastgelegd in het basiscontract, zijn toegesneden op de situatie binnen uw bedrijf. Ook moet er rekening worden gehouden met de wet- en regelgeving en de richtlijnen van de beroepsgroep van de bedrijfsartsen.
Wij vinden transparantie en heldere afspraken belangrijk en daarom hechten we veel waarde aan een zorgvulidig en volledig opgesteld basiscontract.

Opzegtermijn

Kwaliteit, transparantie, bereikbaarheid, heldere communicatie en kennisdelen staan bij ons hoog in het vaandel. Wij werken op basis van vertrouwen en duidelijke afspraken.
Als AXSIO niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u zonder kosten elk moment de samenwerking beëindigen. Er geldt dus geen opzegtermijn.

Verzuimverzekering

AXSIO sluit naadloos aan bij de meeste verzuim-verzekeringspakketten. Betrek uw zorgverzekeraar vroegtijdig bij uw plannen. Zij hebben er alle belang bij dat u uw verzuimmanagement wilt optimaliseren, maar zijn wellicht nog niet helemaal voorbereid op uw keuze voor een innovatieve maatwerkregeling.

Sociale Innovatie

Innovatie is één van de voornaamste manieren om succesvol te zijn in de veranderende markt.
Sociale Innovatie is een kwestie van slimmer, flexibeler en dynamischer werken.
Vele (MKB)ondernemers vinden het lastig om Sociale Innovatie in de praktijk te brengen.
Met ondersteuning van AXSIO kunt u zich als innovatieve ondernemer onderscheiden.

Lees verder

AXSIO – onbetwiste waarheid

De naam AXSIO is afgeleid van de therm Axioma: “Niet bewezen maar als grondslag aanvaarde stelling” of “Onbetwistbare waarheid”. Dat associëren wij met de systematische, transparante en consequente aanpak van AXSIO.